TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs – gjelder for alle 

Før du kan begynne å øvelseskjøre på trafikkskole, annen godkjent opplæringsinstitusjon eller privat, må du ta Trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og er det første trinnet i opplæringen:

 • Det er på 17 timer og felles for alle førerkort klasser.
 • Kurset gir deg grunnleggende forståelse på det å være å fører i trafikken
 • Du må være fylt 15 år eller gå i 10. klasse
 • Er du over 25 år slipper du deler av grunnkurset.
 • Både offentlig skole og trafikkskoler gjennomfører Trafikalt grunnkurs. Meld deg på hos her>>
 • Har du førerkort fra før i en annen klasse, trenger du ikke å ta nytt Trafikalt grunnkurs.

 

Når kurset er fullført, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre:

 • Beviset er gyldig til og med 31. januar året etter at du får det
 • Du må ha gjennomført mørkekjøring før denne datoen, og fornye beviset på en trafikkstasjonene til Statens vegvesen
 • Gjennomfører du ikke mørkekjøringen i tide, mister du retten til å øvelseskjøre.
 • Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må du ha med når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat

 

Innhold

 • Trafikkopplæring
 • Grunnleggende forståelse for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvelseskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

 

Dette er fordelt slik:

Trinn 1.1- 1.4 Teori - 2 kvelder 10 timer à 45 minutter

Trinn 1.5 -1.6 Førstehjelpskurs 4 timer à 45 minutter

Trinn 1.7 Mørkekjøringskurs 3 timer à 45 minminutter

Våre priser >> Bestill kurs >>


Kjøreopplæring – Personbil KL B

Her finner du god oversikt over hva du må ha (minstekrav) for opplæring Personbil klasse B i flg. nye opplæringsforskrifter fra 1.1.2005.

 

TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs som alle må ha – 17 timer >>

Unntak: Fritak - gjennomført tidligere, eller har A1/A/M-146/M-147/S/T. Hvis 1 person har M-146/S/T, må han likevel ha opplæring i kjøring i mørket (1.nov-15.mars) og førstehjelpskurs.

 

TRINN 2 – Grunnleggende opplæring/øvelseskjøring – 1 time Veiledningstime >>

Etter gjenomført Trafikalt Grunnkurs kan du starte øvelseskjøringen. Den grunnleggende opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon (som er ønskelig). På TRINN 2 skal du lære å bruke bilen, rent kjøreteknisk, og skaffe deg kunnskap bl.a. om bilen, miljøvennlig kjøring og føreransvaret. Og nå er det viktig å starte med øvelseskjøring privat >>

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du trenger må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat vil påvirke dette.

Obligatorisk veiledningstime avslutter TRINN 2

TRINN 2 blir avsluttet med en veiledningstime som er obligatorisk. Du og læreren vurdere sammen om du har gode nok ferdigheter til å begynne på TRINN 3 >>

 

TRINN 3 – Trafikaldel – 4 timer sikkerhetskurs på bane og 1 time Veiledningstime >>

På TRINN 3 skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om bilens-, mopedens- eller motorsykkelens kjøreegenskaper. Om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du trenger må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat vil påvirke dette. Ved siden av vanlige kjøretimer kan vi tilby nyttige sammensatte timer som; "Forbikjøring grunnleggende-" og "Drammen med feltskifte, lyskryss og motorveg"-time. 

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane (Inkl. avgift til NAF (glattkjøring))

Kurset er på 4 timer. Kurset skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer bl.a. å sikre personer og gods, og at kjøremåten din bestemmer om du har, eller mister, kontrollen over bilen.

Sikkerhetskurset inneholder:

 • 1 time teori
 • 1 time sikring av personer/gods
 • 2 timer praktisk øving på bane

Unntak: Hvis 1 person har M-146/S/T, må han likevel ha opplæring i kjøring i mørket (1. nov-15. mars) og førstehjelpskurs.

Obligatorisk veiledningstime avslutter TRINN 3

TRINN 3 blir avsluttet med en veiledningstime som er obligatorisk. Du og læreren vurdere sammen om du har gode nok ferdigheter til å begynne på TRINN 4 >>

TRINN 4 – avsluttende opplæring – 13 timer sikkerhetskurs på veien >>

På TRINN 4 skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du skal kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører, også etter at du har fått førerkort.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Dette kurset er på i alt 13 timer, delt inn i 4 deler:

 • 2 timer teori - Bilkjøringens risiko
 • 5 timer kjøring i landeveismiljø og forbikjøring
 • 3 timer avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø
 • 3 timer teori - Refleksjon og oppsummering

Gjennom kurset skal du videreutvikle forståelsen for risikoen ved bilkjøring, evne til å motvirke bl.a. møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker og evne til å vurdere deg selv som fører.

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du trenger må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat vil påvirke dette. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve. (lenke til mengdetrening). Vi har laget minimumspakker som du finner under våre priser.

Våre priser >> Bestill kurs >>


Teoretisk prøve

Teoriprøven gjennomføres på pc på en trafikkstasjon, f. eks på Kongsberg Trafikkstasjon >>

Du kan ta teorien 6 måneder før du er gammel nok til å ta førerkortet, på moped kan du ikke ta før du har fylt 16 år.

Søknad om førerkort

Før du kan ta teoriprøve må du ha levert søknad om førerkort og fått den godkjent. Send gjerne søknaden elektronisk >>

Gyldig legitimasjon

Når du møter fram til prøve må du ha med deg gyldig legitimasjon.

Synstest

I forbindelse med teoriprøven må du ta en synstest.

Teoriprøven er “multiple choise”

Det vil si spørsmål med flere svaralternative, hvor du krysser av for det du mener er riktig. Du må svare riktig på 85% av alle oppgavene for å få bestått prøve. Det er forskjellig antall spørsmål i de ulike førerkortklassene, se oversikten under førerkortklasser.

Forbered deg godt til teoriprøven

Det er viktig at du forbereder deg godt til teoriprøven. Det viser seg at for mange “tar en sjanse” og prøver uten forberedelser, men resultatet blir da dessverre ofte ikke bestått.

De frivillige teorikursene må ikke forveksles med Trafikalt grunnkurs eller andre teorideler i den obligatoriske opplæringen. De frivillige teorikursene inneholder stort sett undervisning i faktastoff, mens den obligatoriske opplæringen er knyttet til den praktiske opplæringen eller temaer som er viktige for forståelse av og refleksjon rundt trafikksikkerhetsmessige emner.

Våre priser >> Bestill kurs >>


Førerprøven >>

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

Prøven har flere deler og oppgaver: 

 • Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig
 • Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet
 • Resultatet blir bestemt når prøven er over
 • Du får vite om du bestod eller ikke med en gang
 • Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

Kjøretøy til prøven

Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen. Du må selv skaffe bilen, og de fleste leier bil av en trafikkskole. Du kan leie bilen du er vant til å kjøre hos oss.

Hva prøven omfatter

 • Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.
 • Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd.
 • En datamaskin trekker hvilken rute du får.
 • Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringen.

Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringen, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven.

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet. I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil.

Oppgaver du får mens du kjører

 • Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre
 • Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot
 • Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge

Vurderingen som Sensor gjør

 • Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd
 • Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk
 • Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg
 • Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling
 • Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

Våre priser >> Bestill kurs  >>


Kjøreopplæring med henger – KL  B96/BE

På dette trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhenger rent kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhenger, rygging med tilhenger og å gjennomføre sikkerheitskontroll.

Innhold

 • 2 kjøretimer (veiledningstimer trinn 2 og 3)
 • 2 timer kurs i sikring og merking av last

Fritak kun hvis gjennomført tidligere eller har førerkort lastebil/liten lastebil (kl. C/C1) buss/minibuss (kl D/D1).

Oppkjøring

Ja, mer tekst kommer


Kjøreopplæring – Moped  M146 

TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs som alle må ha – 17 timer >>

Unntak: Fritak - gjennomført tidligere, eller har A1/A/M-146/M-147/S/T. Hvis 1 person har M-146/S/T, må han likevel ha opplæring i kjøring i mørket (1.nov-15.mars) og førsthjelpskurs. Les mer om kurset>>

 

TRINN 2 – Obligatorisk opplæring for moped – 18 timer

 • Mopedkurs gjennomføres fra mai t.o.m. august
 • Trafikalt grunnkurs må være gjennomført før opplæringen kan påbegynnes
 • Opplæringen kan starte ved fylte 15 år og eksamen ved fylte 16 år
 • Du kan øvelseskjøre på moped fra du er 15 år, men det er en del krav du må følge, se lenger ned på siden>>
 • Vær tidlig ute ved påmelding pga begrenset antall kurs

Innhold

 • 4 timer Grunnleggende kjørekompetanse (Teori)
 • 4 timer i kjøregård
 • 6 timer teori/praktisk Trafikal kompetanse
 • 4 timer Avsluttende opplæring

Øvelseskjøring med moped

 • Du må ha fullført trafikalt grunnkurs og ha med bevis på dette. Beviset kan du også finne fram og vise på mobilen din på vegvesen.no/dinside dersom du blir stoppet.
 • Du må ha med deg noen som er over 25 år
 • Han/hun må ha hatt førerett i den klassen du skal øvelseskjøre i sammenhengende de siste 5 årene
 • Han/hun er ansvarlig for deg under kjøringen
 • Den som er med deg, må selv kjøre motorsykkel. Det er ikke lov å til f.eks. å kjøre etter i bil eller på moped
 • Du og den som er med deg må ha refleksvester som bakover viser bokstaven “L” under øvelseskjøringen
 • Øvelseskjøringen bør foregå på tørr veibane

Mopeden er registrert for én person

Du og den som er med deg må kunne kommunisere (snakke sammen) når dere kjører, gjennom godkjent kommunikasjonsutstyr. Slikt utstyr har skolene som driver med opplæring på moped, motorsentre har det, og kjøreskolene. Du kan lie hos oss. 

Husk at det er påbudt med hjelm!

Fart i Norge er maksimal hastighet for moped satt til 45 km/t. Dette er viktig å respektere, da mopeden ikke har bremser som er gode nok for større fart. Husk også at forsikringen ikke gjelder hvis du kjører for fort, og at det er forbudt å trimme en moped.

Teoretisk prøve>>

Oppkjøring

Våre priser >> Bestill kurs >>


Kjøreopplæring – Lett motorsykkel A1

TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs som alle må ha – 17 timer >>

Unntak: Fritak - gjennomført tidligere, eller har A1/A/M-146/M-147/S/T. Hvis 1 person har M-146/S/T, må han likevel ha opplæring i kjøring i mørket (1.nov-15.mars) og førstehjelpskurs.

 

TRINN 2 – Grunnleggende opplæring/øvelseskjøring – 3 timer teori og 1 time Veiledningstime >>

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk teoretisk opplæring - 3 timer teori >>

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring om motorsyklister og andre trafikantgrupper,
og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Obligatorisk veiledningstime avslutter TRINN 2 

TRINN 2 blir avsluttet med en veiledningstime som er obligatorisk. Du og læreren vurdere sammen om du har gode nok
ferdigheter til å begynne på TRINN 3 >>

 

TRINN 3 – Trafikal kompetanse og kjøreteknikk – 1 time Veiledningstime >>

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk veiledningstime avslutter TRINN 2 

TRINN 2 blir avsluttet med en veiledningstime som er obligatorisk. Du og læreren vurdere sammen om du har gode nok
ferdigheter til å begynne på TRINN 4 >>

 

TRINN 4 – Avsluttende opplæring – 4 timer sikkerhetskurs på veien >>

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du må gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer, hvor du blant annet skal:

 • Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • Øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
 • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Teoretisk prøve>>

Oppkjøring

Våre priser >> Bestill kurs >>


Kjøreopplæring – Motorsykkel A

TRINN 1 – Trafikalt grunnkurs som alle må ha – 17 timer >>

Unntak: Fritak - gjennomført tidligere, eller har A1/A/M-146/M-147/S/T. Hvis 1 person har M-146/S/T, må han likevel ha opplæring i kjøring i mørket (1.nov-15.mars) og førstehjelpskurs.

 

TRINN 2 - Grunnleggende opplæring/øvelseskjøring – 3 timer teori og 1 time Veiledningstime >>

På dette trinnet skal du lære om motorsykkelen, motorsykkelkjøring og å bruke motorsykkelen rent kjøreteknisk.

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk teoretisk opplæring - 3 timer teori >>

Før du begynner på den praktiske opplæringen, må du ta 3 timer teoretisk opplæring om motorsyklister og andre trafikantgrupper,
og tiltak for å unngå motorsykkelulykker.

Obligatorisk veiledningstime avslutter TRINN 2 

TRINN 2 blir avsluttet med en veiledningstime som er obligatorisk. Du og læreren vurdere sammen om du har gode nok
ferdigheter til å begynne på TRINN 3 >>

 

TRINN 3 – Trafikal kompetanse og kjøreteknikk – 1 time Veiledningstime >>

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, kjøreteknikk, sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Individuell tilpassing av antall kjøretimer

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.

Obligatorisk veiledningstime avslutter TRINN 2 

TRINN 2 blir avsluttet med en veiledningstime som er obligatorisk. Du og læreren vurdere sammen om du har gode nok
ferdigheter til å begynne på TRINN 4 >>

 

TRINN 4 – Avsluttende opplæring – 4 timer sikkerhetskurs på veien >>

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte og i god samhandling med andre trafikanter. Du må gjennomføre et sikkerhetskurs på 4 timer, hvor du blant annet skal:

 • Planlegge en lengre kjøretur med motorsykkel
 • Øve på å kjøre sikkert og effektivt i variert veg- og trafikkmiljø
 • Være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som motorsyklist også etter at du har fått førerkort

Teoretisk prøve>>

Oppkjøring

Våre priser >> Bestill kurs >>